OGŁOSZENIE NR 4/2020 O PRZETARGU

03.02.2020

Informujemy, że ogłoszono przetarg nr 4/2020 na sprzedaż na własność nieruchomości stanowiących własność Gminy Skwierzyna.

Gmina Skwierzyna oferuje do sprzedaży następujące nieruchomości:

-       niezabudowane działki nr: 428/1 o pow. 1.746m2, 428/2 o pow. 1.850m2, 428/7 o pow. 1.988m2, 428/8 o pow. 1.866m2, 428/9 o pow. 1.562m2, zbywane wraz z udziałem po 1/10 części w działce gruntu Nr 428/6 o pow. 1.089m2, zlokalizowane w obrębie 1 Skwierzyna, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

-       niezabudowane porośnięte drzewostanem działki gruntu Nr 136/1 o pow. 3.843m2 i Nr 137 o pow. 1.711m2, tj. nieruchomość o łącznej pow. 0,5554ha, położoną w obrębie 2 Skwierzyna, przeznaczoną pod teren usług turystycznych. 

Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy ul. Rynek 1 w dniu 12 marca 2020r. o godz. 10:00
i prowadzone będą wg kolejności podanej w tabeli ogłoszenia Nr 4/2020 Burmistrza Skwierzyny  z dnia 30 stycznia 2020 r.

Wadium należy wnieść do 6 marca 2020r. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

-Ogłoszenie o przetargu

-Regulamin Przetargu

- Mapy terenu

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie pok. 10, tel. 95 7216533 i 95 7216536.