OGŁOSZENIE NR 3/2020 O PRZETARGU

03.02.2020

Informujemy, że ogłoszono przetarg nr 3/2020 na sprzedaż na własność nieruchomości stanowiących własność Gminy Skwierzyna.

Gmina Skwierzyna oferuje do sprzedaży następujące nieruchomości:

-       niezabudowaną działkę nr 200/7 o pow. 628m2, zlokalizowaną w obrębie 2 Skwierzyna, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

-       niezabudowane działki nr 101/9 o pow. 755m2, 100/2 o pow. 843m2, zbywane wraz z udziałem po 1/4 części w działce gruntu Nr 101/10, zlokalizowane w obrębie 2 Skwierzyna, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

-       niezabudowaną działkę gruntu Nr 133/2 o pow. 1400m2, położoną w obrębie 3 Trzebiszewo,  Gmina Skwierzyna,

-       niezabudowaną działkę gruntu Nr 91/3 o pow. 2400m2, położoną w obrębie 6 Krobielewko, Gmina Skwierzyna,

-       działkę gruntu Nr 195/11 o pow. 1364m2, położoną w Warcin 5, obręb 4 Murzynowo, Gmina Skwierzyna, zabudowaną budynkiem mieszkalnym niepodpiwniczonym, wykonanym w technologii tradycyjnej- murowany (cegła), o powierzchni użytkowej 194,38m2,

-       działkę gruntu Nr 75/11 o pow. 128m2, położoną w obręb 5 Świniary, Gmina Skwierzyna, zabudowaną budynkiem byłej kotłowni 1-kondygnacyjnym, o konstrukcji murowanej, niepodpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 103,48m2.  

Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy ul. Rynek 1 w dniu 11 marca 2020r. o godz. 10:00
i prowadzone będą wg kolejności podanej w tabeli ogłoszenia Nr 3/2020 Burmistrza Skwierzyny  z dnia 30 stycznia 2020 r.

Wadium należy wnieść do 5 marca 2020r. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

-Ogłoszenie o przetargu

-Regulamin Przetargu

- Mapy terenu

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie pok. 10, tel. 95 7216533 i 95 7216536.