OGŁOSZENIE NR 2/2020 O PRZETARGU

03.02.2020

Informujemy, że ogłoszono przetarg nr 2/2020 na sprzedaż na własność nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Skwierzyna.

Gmina Skwierzyna oferuje do sprzedaży nieruchomości niezabudowane położone w obrębie 4 Murzynowo, Gmina Skwierzyna, obejmujące:

-        działkę Nr 498 o pow. 700m2,

-        działkę Nr 510 o pow. 699m2,

-        działkę Nr 513 o pow. 700m2,

-        działkę Nr 514 o pow. 700m2,

-        działkę Nr 518 o pow. 700m2,

-        działkę Nr 530 o pow. 699m2,

-        działkę Nr 531 o pow. 699m2,

-        działkę Nr 532 o pow. 699m2.

Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy ul. Rynek 1 w dniu 10 marca o godz. 13:00  i prowadzone będą wg kolejności podanej w tabeli ogłoszenia Nr 2/2020 Burmistrza Skwierzyny  z dnia 30 stycznia 2020 r.

Wadium należy wnieść do 4 marca 2020r. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

-Ogłoszenie o przetargu

-Regulamin Przetargu

- Mapa terenu

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie pok. 10, tel. 95 7216533 i 95 7216536.