ŻYDZI W SKWIERZYNIE

17.01.2020

17 stycznia w Skwierzyńskim Ośrodku Kultury odbyła się sesja popularno-naukowa  pt. „Żydzi w Skwierzynie”. Burmistrz Skwierzyny – Lesław Hołownia otworzył konferencje oraz powitał znanego judaistę prof. Gila Huttenmeistera ze Stuttgartu i wszystkich przybyłych gości.  Przedmowę do wykładu profesora wygłosił pan Andrzej Kirmiel dyrektor Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej w Międzyrzeczu. Profesor Gil Huttenmeister w szczegółowy sposób przedstawił zebranym genezę żydowskich epitafiów na skwierzyńskich pomnikach. Podsumowaniem sesji była prezentacja pani Aleksandry Idkowskiej na temat pieśni hebrajskich i żydowskich.

Żydzi stanowili kiedyś jedną trzecią mieszkańców Skwierzyny. Zamieszkiwali miasto królewskie przez kilka wieków. Przy ulicy Czerwonego Krzyża w Skwierzynie znajdowała się dawna szkoła żydowska, tuż obok w miejscu, gdzie dziś jest kwiaciarnia, był sierociniec. Oprócz pamiątkowej tablicy mającej kształt mezuzy, która zawisła na budynku przy skrzyżowaniu ulic Jagiełły i Piłsudskiego  o obecności Żydów w Skwierzynie świadczy największy w Lubuskiem kirkut. Na 2-hektarowym cmentarzu jest ponad 250 nagrobków dawnych mieszkańców miasta.