Z WIZYTĄ W MIEŚCIE PARTNERSKIM BERNAU BEI BERLIN

29.11.2019

26 listopada delegacja ze Skwierzyny gościła w Bernu bei Berlin na zaproszenie tamtejszego burmistrza.

Na miejscu odbyły się spotkania dotyczące współpracy miast partnerskich w dziedzinie kultury, edukacji i organizacji dalszej współpracy ze strażą pożarną obu miast.

            Pierwsze spotkanie dotyczyło propozycji kulturalnych, które realizowane będą w przyszłym roku. Ustalono, że Skwierzyński Ośrodek Kultury wraz z Domem Kultury „Frakima” zorganizują wspólne wystawy malarskie z udziałem artystów plastyków ze Skwierzyny i Bernau.

Zaproponowano również wykonanie graffiti o tematyce europejskiej w naszym mieście. Koordynatorami tych przedsięwzięć będą: dyrektor Domu Kultury „Frakima”, Pani Anja Schreier oraz dyrektor SOK, Pan Maciej Zawidzki.

            Podczas drugiego spotkania analizowano propozycje dotyczące wymiany młodzieży szkolnej. Dyrektor Zespołu Edukacyjnego, Pan Leszek Pawłowski, omówił propozycje wymiany w kilku aspektach - między innymi wymiany młodzieży i ich uczestnictwa w zajęciach szkolnych oraz integracji uczniów podczas jednodniowych wizyt, a także udziału w niektórych imprezach kulturalno- oświatowych.

Podobne rozwiązanie przedstawiła naczelnik Wydziału do spraw Oświaty, Pani Marina Timmermann. W dyskusjach brał również udział Pan Christian Schwerdtner, kierownik Urzędu do spraw Kultury.

 Burmistrz Skwierzyny, Pan Lesław Hołownia oraz Burmistrz Bernau, Pan Andre Stahl, rozmawiali na temat rozwoju obu miast i nawiązaniu bliższej współpracy pomiędzy samorządami. W czasie naszej wizyty doszło również do spotkania przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych, podczas którego Pan Waldemar Kowalewski, v-ce Prezes OSP w Skwierzynie, omówił dalszą współpracę na kolejne lata.

            Po zakończonych spotkaniach wraz z kierownikiem do spraw turystyki, Panią Moniką Muller, udaliśmy się na miejsce spoczynku wieloletniego zastępcy burmistrza Beranu, Pana Eckharda Illge.