USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

12.11.2019

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Gmina Skwierzyna wyraża zainteresowanie przedmiotowym programem. Do złożenia wniosku o dotację wymagane jest przeprowadzenie inwentaryzacji ilości odpadów objętych programem. 

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, bez kosztu dostarczenia odpadów do wskazanych punktów.

W związku z powyższym w terminie do dnia 6 grudnia 2019 r. (piątek) włącznie wszystkie osoby prowadzące gospodarstwa rolne na terenie gminy Skwierzyna mogą zgłaszać się do udziału w programie.

Kartę zgłoszeniową należy złożyć w formie pisemnej w Urzędu Miejski w Skwierzynie ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna Biuro Obsługi Klienta (pokój nr 4) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Skwierzynie ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna (decyduje data stempla pocztowego).

 

Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku.

Realizacja programu na terenie gminy będzie uzależniona od uzyskania dotacji. 

 

Karta zgłoszeniowe - pobierz