ZAWIADOMIENIE O XVII NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

06.11.2019

ZAWIADOMIENIE

 

Informuję, że w dniu  8 listopada  2019 r. o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie odbędzie się  XVII nadzwyczajna  sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie według następującego porządku:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok (druk nr 104/19).
  4. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Skwierzynie
(-) Zygmunt Kadłubiski

 

Projekty uchwał dostępne TUTAJ