OGŁOSZENIE NR 12/2019 O PRZETARGU NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI

30.10.2019

Informujemy, że ogłoszono drugi przetarg nr 12/2019 na najem na czas określony lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Skwierzyna.

Gmina Skwierzyna oferuje do oddania w najem lokal użytkowy o powierzchni 16,25 m2 zlokalizowany na działce o nr ewid. 4/20 o pow.82 m2 położonej w obrębie 3 Skwierzyna.

Przetarg na najem wymienionego powyżej lokalu odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy ul. Rynek 1 w dniu
03 grudnia 2019 r. o godz. 10:00
.

Wadium należy wnieść do 27 listopada 2019 r. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

- Ogłoszenie o przetargu

- Regulamin Przetargu

- Mapy terenu

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie pok. 10, tel. 95 7216533 i 95 7216536.