ZAWIADOMIENIE O XV SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

04.10.2019

ZAWIADOMIENIE

 

Informuję, że w dniu  8 października  2019 r. o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie odbędzie się  XV  sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie według następującego porządku:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2019-2030  (druk nr 83/19).
  4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna (druk nr 84/19).
  5. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Skwierzynie dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Skwierzyna (druk nr 85/19).
  6. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaopiniowania projektu ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bagno Leszczyny” (druk nr 86/19).
  7. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Skwierzynie
(-) Zygmunt Kadłubiski

 

Projekty uchwał dostępne TUTAJ