ZAWIADOMIENIE O XIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

12.09.2019

ZAWIADOMIENIE

 

Informuję, że w dniu  18 września  2019 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie odbędzie się  XIV  sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie według następującego porządku:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie  sesji  i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji nr XII/19 z 19.06.2019 r. i nr XIII/19 z 22.07.2019 r.
 4. Przyjęcie   sprawozdania   z  działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 12.06.2019 r. do 9.09.2019 r.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skwierzyna  za I półrocze 2019 r.
 6. Przyjęcie protokołu nr  4/2019 z analizy Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skwierzyna  za I półrocze 2019 r. i Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną. 
 7. Sprawozdanie  finansowe  Spółdzielni  Socjalnej  „Nasz Sukces”  za  okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
 8. Informacja dotycząca przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego  2019/2020 oraz organizacji pracy szkół i przedszkoli  w Gminie Skwierzyna.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w klubie dziecięcym (druk nr 76/19).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia obiektowi przyrodniczemu (druk nr 77/19).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. (druk nr 78/19).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2019-2030 (druk nr 79/19).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Skwierzyny (druk nr 80/19).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia  skargi na działalność Dyrektora Ośrodka  Sportu i Rekreacji w Skwierzynie (druk nr 81/19).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność  Kierownika Ośrodka Pomocy w Skwierzynie (druk nr 82/19).
 16. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.  
 17. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Skwierzynie
(-) Zygmunt Kadłubiski

 

 

 

 

Terminy posiedzeń komisji:

 • Komisja Spraw Społecznych – 16.09.2019 r. (poniedziałek), godz. 14.00
 • Komisja Budżetowa i Komisja Gospodarcza – 17.09.2019 r. (wtorek), godz. 14.00

Projekty uchwał dostępne TUTAJ