OGŁOSZENIE NR 9/2019 O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

12.09.2019

Informujemy, że ogłoszono przetarg nr 9/2019 na sprzedaż na własność nieruchomości stanowiących własność Gminy Skwierzyna.

Gmina Skwierzyna oferuje do sprzedaży nieruchomości niezabudowane, zlokalizowane w obrębie 2 Skwierzyna, przeznaczone zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej, w szczególności działkę nr:

- 406 o pow. 840m2,

- 407 o pow. 1015m2,

- 408 o pow. 912m2,

- 409 o pow. 921m2,

- 410 o pow. 954m2 ,

- 411 o pow. 886m2.

Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy ul. Rynek 1 w dniu 17 października 2019r. o godz. 10:00i prowadzone będą wg kolejności podanej w tabeli ogłoszenia Nr 9/2019 Burmistrza Skwierzyny  z dnia 10 września 2019 r.

Wadium należy wnieść do 11 października 2019r. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

-Ogłoszenie o przetargu

-Regulamin Przetargu

- Mapa terenu

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie pok. 10, tel. 95 7216533 i 95 7216536.