OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIA INICJATYW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH "OBRA-WARTA"

02.09.2019

         Burmistrz Skwierzyny informuje, że 29.08.2019 r. do Urzędu Miejskiego w Skwierzynie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych „Obra-Warta” na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Nazwa zadania:
Targi Rzemiosła, Rękodzielnictwa i Agroturystyki – „W harmonii z naturą”.

Szczegóły:
- ogłoszenie
- oferta