OGŁOSZENIE NR 8/2019 O PRZETARGU NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI

14.08.2019

Informujemy, że ogłoszono przetarg nr 8/2019 na najem na czas określony lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Skwierzyna.

Gmina Skwierzyna oferuje do oddania w najem następujący lokal użytkowy:

- zlokalizowany na działce o nr ewid. 4/20 o pow.82 m2 położonej w obrębie 3 Skwierzyna. Powierzchnia lokalu użytkowego: 16,25 m2.

Przetarg na najem wymienionego powyżej lokalu odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy ul. Rynek 1 w dniu 18 września 2019 r. o godz. 10:00.

Wadium należy wnieść do 12 września 2019 r. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

- Ogłoszenie o przetargu

- Regulamin Przetargu

- Mapy terenu

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie pok. 10, tel. 95 7216533 i 95 7216536.