ZAWIADOMIENIE O XIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

19.07.2019

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Informuję, że w dniu  22 lipca  2019 r. o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie odbędzie się XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie  z następującym porządkiem obrad:                                                              

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie podwyższenia minimalnych  stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (druk nr 70/19).
  4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie włączenia Liceum Ogólnokształcącego im. Ireny Sendler w Skwierzynie do Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Lema w Skwierzynie (druk nr 71/19).
  5. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany  nazwy Zespołu Szkół Technicznych   im. Stanisława  Lema w Skwierzynie (druk nr 72/19).
  6. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielone schronienie osobom i rodzinom tego pozbawionym (druk nr 73/19).
  7. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany  uchwały budżetowej na 2019 r. (druk nr 74/19).
  8. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Skwierzynie (druk nr 75/19).
  9. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

    Przewodniczący Rady Miejskiej

          (-) Zygmunt Kadłubiski

 

Projekty uchwał dostępne TUTAJ