BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - PRACE ZBLIŻAJĄ SIĘ DO KOŃCA

11.07.2019

Już 59 z 61 zaplanowanych do realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków zostało wykonane i oddane do użytkowania mieszkańcom Murzynowa, Trzebiszewa, Świniar, Krobielewka, Skrzynicy, Gościnowa, Dobrojewa i Nowego Dworu.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków stanowią alternatywę dla tradycyjnych szamb, które odróżniają przede wszystkim to, że ich zadaniem nie jest jedynie magazynowanie ścieków do momentu wywiezienia, ale przede wszystkim neutralizację. Ponadto roczne koszty utrzymania przydomowej oczyszczalni ścieków są ok. 10 krotnie niższe od kosztów utrzymania szamba.

Zadanie zrealizowane zostało dzięki dofinansowaniu projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Skwierzyna” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość inwestycji to 1.047.124,40 zł z czego 525.140,00 zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Resztę stanowi wkład własny mieszkańców/użytkowników o Gminy Skwierzyna.