RLGD "POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE" ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA WNIOSKODAWCÓW

11.07.2019

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”, w związku z naborem wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w zakresie

działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność na realizację celów:

1. Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury; 2. Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspierania uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury; 3. Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na  rzecz łagodzenia zmiany klimatu; 4. Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego; 5. Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską;

 

ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA WNIOSKODAWCÓW!

Zakres tematyczny szkoleń będzie obejmował:

•Warunki udzielenia wsparcia,

•Kryteria wyboru operacji,

•Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie, •Instrukcję wypełniania uproszczonego biznesplanu

 

Termin i miejsce szkolenia:

16 lipca 2019 r. (wtorek) godzina 10.00 – 13.00, siedziba RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”

ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew.