REMONT TARGOWISKA ZAKOŃCZONY

09.05.2019

Remont targowiska w Skwierzynie został zakończony. Obiekt wzbogacił się o nową wiatę handlową oraz węzeł sanitarny. Targowisko zostanie oddane do użytku po zakończeniu wszystkich procedur administracyjnych.

Koszt budowy nowego targowiska wyniósł ponad 900.000 złotych, kwotę ok 450.000 złotych pozyskano ze środków unijnych.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”