KONTROLA STANU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

06.03.2019

W dniu 5 marca br. na podstawie zarządzenia nr 0050.39.2019 Burmistrza Skwierzyny z dnia 05.03.2019 r. sprawdzono stan wałów przeciwpowodziowych na terenie gminy oraz stan zapasów i materiałów w gminnym magazynie przeciwpowodziowym. W inspekcji brali udział przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu, Nadzoru Wodnego w Międzychodzie oraz sołtysi Murzynowa, Gościnowa i Świniar. Skontrolowano wały i przepusty w następujących sołectwach: Murzynowo, Gościnowo, Świniary, Wiejce.
Kontrola wykazała dobry stan przygotowań do działań przeciwpowodziowych.