OŚWIADCZENIE BURMISTRZA

05.03.2019

                                                                                                     Drodzy Mieszkańcy

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział: Starosta Międzyrzecki z Zarządem Powiatu, Przewodniczący Rady Powiatu, przedstawiciele Grupy Nowy Szpital, prezesi Szpitala      w Międzyrzeczu i  Skwierzynie oraz Burmistrz Skwierzyny.
Efektem końcowym kilkugodzinnych negocjacji  jest podpisane porozumienie, na mocy którego Zespół Ratownictwa Medycznego Skwierzyńskiego Szpitala, po przeprowadzonym postępowaniu kontraktowym, będzie nadal obsługiwał mieszkańców Gminy Skwierzyna.
Ponadto strony zadeklarowały szeroką współpracę w celu poprawy jakości świadczonych usług Szpitala Międzyrzeckiego i Skwierzyńskiego.

                                                                                                                                                                                         Z wyrazami szacunku
                                                                                                                                                                                         Burmistrz Skwierzyny
                                                                                                                                                                                             Lesław Hołownia