KONKURS FOTOGRAFICZNY PN. "ODKRYJ OBIEKTY LGD BRAMA LUBUSKA Z MAT"

01.03.2019

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
w ramach promocji  interaktywnego przewodnika po Gminach STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA
Mobilny Asystent Turystyczny (MAT)
ogłasza konkurs fotograficzny pn.  „Odkryj obiekty LGD Brama Lubuska z MAT”


Konkurs trwa od dnia 1 marca 2019r.  (godz. 8:00)   do 21 marca 2019r.  (godz. 12:00)

Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/MATAsystent  oraz na stronie
w ww.facebook.com/lgdbramalubuska.    Uczestnik zobowiązany jest wykonać zdjęcie „Selfie”
na tle jednej z atrakcji turystycznej MAT Brama Lubuska i  udostępnić aplikację znajomym.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe  !!

Szczegółowe zasady organizacji konkursu określa Regulamin Konkursu, który udostępniony jest poniżej.

 

 

Do pobrania: