DOTACJA DLA DZIENNEGO DOMU SENIOR - WIGOR W SKWIERZYNIE

26.02.2019

Rozstrzygnięto  Konkurs „Senior+” edycja 2019 organizowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Socjalnej. W województwie lubuskim wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa na 2019 r. otrzyma 9 placówek dla Seniorów.

Gmina Skwierzyna w odpowiedzi na złożony w styczniu 2019 r. wniosek otrzymała kwotę 120 800 zł dofinansowania kosztów utrzymania w br. Dziennego Domu Senior-Wigor mieszczącego się w Skwierzynie, przy ulicy 2 lutego 23. Wsparcie znajdzie w nim ponad 40 Seniorów z terenu naszej gminy.