RUSZA BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TRZEBISZEWIE

22.02.2019

     Dnia 21.02.2019 r. Burmistrz Skwierzyny Pan Lesław Hołownia podczas zebrania wiejskiego
w Trzebiszewie, w obecności mieszkańców miejscowości z sołtysem Panem Zbigniewem Dec na czele, podpisał umowę z wykonawcą budowy Świetlicy wiejskiej firmą WUBUD Władysław Bartkowiak.
Gmina na ten cel otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Koszt całkowity projektu: 997.036,19 zł
Przyznane dofinansowanie: 500.000,00 zł
Miejsce realizacji projektu: Trzebiszewo ul. Spokojna
Termin realizacji: 31.08.2019 r.