ZAWIADOMIENIE O VI SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

15.02.2019

Z A W I A D O M I E N I E

Informuję, że w dniu  19 lutego  2019 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie odbędzie się VI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie  z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany  uchwały budżetowej na 2019 r. (druk nr 22/19)
  4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Skwierzyna na lata 2019-2030. (druk nr 23/19)
  5. Zamknięcie obrad.

                                                                   

 

    Przewodniczący Rady Miejskiej

          (-) Zygmunt Kadłubiski

 

Projekty uchwal dostępne TUTAJ