OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

15.02.2019

Burmistrz Skwierzyny ogłasza wyniki ogłoszonego 11 stycznia 2019 r. II otwartego konkursu na wsparcie  realizacji zadań publicznych ujętych w Programie współpracy Gminy Skwierzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.