ŻAŁOBA NARODOWA

14.02.2019

    W związku ze śmiercią Jana Olszewskiego – Premiera Polski w latach 1991-1992, Kawalera Orderu Orła Białego – Prezydent Andrzej Duda zarządził żałobę narodową 15 lutego 2019 r. oraz
16 lutego 2019 r. do godz. 19.00.

   Jan Olszewski polski polityk, adwokat i publicysta. W trakcie II wojny światowej zaangażował się w walkę z okupantem - m.in. działał w Szarych Szeregach. Jan Olszewski walczył w Powstaniu Warszawskim, a w okresie PRL zaangażował się w działalność opozycji demokratycznej.W latach 60. bronił w procesach politycznych m.in. Jacka Kuronia, Karola Modzelewskiego, Melchiora Wańkowicza, Janusza Szpotańskiego, Wojciecha Ziembińskiego.