KONDOLENCJE

13.02.2019

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wieloletniego wiceburmistrza miasta partnerskiego Bernau Pana ECKHARDA ILLGE. Przez ponad 20 lat nasze miasto współpracowało z Panem Eckhardem na wielu płaszczyznach z dziedziny kultury, sportu rozwijając przyjaźń między naszymi miastami. Odszedł człowiek mądry, uczciwy i szlachetny. Był dobrym kolegą. Posiadał wiedzę i doświadczenie, które przez wiele lat służyły naszej współpracy. Jego talent organizatorski, pozytywne nastawienie i humor wprowadzały zawsze pozytywną atmosferę.

Będziesz zawsze w naszej Pamięci.