OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW TAŃCA LUDOWEGO

08.02.2019

Burmistrz Skwierzyny informuje, że do Urzędu Miejskiego w Skwierzynie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Miłośników Tańca Ludowego „OBRZANIE” na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Tytuł zadania: 40-lecie powstania Zespołu Tańca Ludowego „Obrzanie”.

Do pobrania: