NOWE WYPOSAŻENIE PRACOWNI ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W SKWIERZYNIE CZ. 2

07.02.2019

Gmina Skwierzyna w ramach umowy na realizację projektu „Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna poprzez doposażenie
i modernizację Zespołu Szkół Technicznych w Skwierzynie”, dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej, zakupiła nowe  wyposażenie oraz  sprzęt dydaktyczny  optymalizujący proces kształcenia zawodowego w zawodach: Technik mechanik, Technik pojazdów samochodowych, Kierowca mechanik, Mechanik pojazdów samochodowych.
Zakupiono przyrządy do ustawienia geometrii kół i osi pojazdów osobowych, przyrządy do ustawiania świateł, laptopy z programami diagnostycznymi, urządzenie do montażu/ demontażu opon, wyciągi spalin oraz wyważarkę kół.