REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI ORAZ KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

05.02.2019

Burmistrz Skwierzyny informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna w roku szkolnym 2019/2020, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie poszczególnych kryteriów, a także o terminach postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych.

KRYTERIA REKRUTACJI:

1/ Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa uchwała nr XXXIII/244/17 Rady Miejskiej w  Skwierzynie z dnia 23 lutego 2017 r.  w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Skwierzyna, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów – treść uchwały.

2/ Kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych określa: uchwała nr XXXIII/244/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Skwierzyna, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów – treść uchwały.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO:

1/ Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli lub oddziałów przedszkolny2h w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna na rok szkolny 2019/2020 dostępne są TUTAJ.

2/ Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna na rok szkolny 2019/2020 dostępne są TUTAJ.