INFORMACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI „ROK W DIALOGU”

28.12.2018

Aktualności Rzemieślnicze

Informacja z udziału w konferencji „Rok w Dialogu”

 

W dniach 4-5 grudnia 2018 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbyło się dwudniowe spotkanie „ROK W DIALOGU”, podsumowujące trwające w ostatnim kwartale br. prace nad nowelizacją ustawy o prawie oświatowym.

W pracach tych w znaczący sposób uczestniczyli przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego i w jego składzie prezes Izby Rzemiosła w Gorzowie Wlkp. Wacław Napierała i wiceprezes gorzowskiej Izby Starszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Skwierzynie Włodzimierz Idzior.

W konferencji uczestniczyli zaproszeni goście w osobach Pani Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej, Pana Michała Wójcika Wiceministra Sprawiedliwości oraz Pani Doroty Gardias Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego.

Pani MinisterAnna Zalewska poinformowała uczestników konferencji o podpisaniu przez Prezydenta RP w dniu 29 listopada 2018 roku zmian w prawie oświatowym uwzględniających postulaty środowiska rzemieślniczego. Pani Minister podkreśliła szereg zmian dotyczących poprawy edukacji zawodowej oraz zwróciła uwagę na zwiększenie dofinansowania dla pracodawców na kształcenie zawodowe w niektórych zawodach, utrwalenie egzaminu czeladniczego, który jest elementem rzemieślniczego przygotowania zawodowego, wprowadzenie obowiązkowych egzaminów zawodowych (także w systemie rzemieślniczym) oraz wyraziła nadzieję na odnowienie porozumienia ze Związkiem Rzemiosła Polskiego na początku przyszłego roku.

Pan Michał Wójcik podziękował Pani Minister Edukacji za uwzględnienie postulatów i oczekiwań środowiska rzemieślniczego w nowelizowanym prawie oświatowym oraz podkreślił ogromne znaczenie dualnego systemu kształcenia zawodowego, a także konieczność jego promocji.

Pani Dorota Gardias, zapowiedziała nowelizację ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, i zwróciła uwagę na wdrożenie w naszym kraju zapisów "Europejskiego Filaru Praw Socjalnych".

W dalszej części konferencji Pani Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz omówiła temat kwalifikacji zawodowych w kontekście zmian systemowych i zwróciła uwagę, że Związek Rzemiosła Polskiego popiera działania dążące do tego, aby wpis do CEIDG zawierał informacje o kwalifikacjach, uprawnieniach danego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w określonej branży.

Pani Ewa Kowalczuk z Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii mówiła o współpracy z resortami w zakresie opiniowania i wdrażania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji mówiła, podkreślając bardzo istotną rolę, jaką odgrywają kwalifikacje rzemieślnicze w tym systemie.

W kolejności wystąpił Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorców  w Gorzowie Wielkopolskim, Wacław Napierała. W swoim wystąpieniu przedstawił działania partnerów społecznych w zakresie zatrudniania pracowników młodocianych. Zaznaczył m.in. jak ważne jest zatrzymanie degradacji pokoleniowej rzemiosła, dziury pokoleniowej, relokacji najwartościowszej części młodzieży rzemieślniczej. Apelował o wprowadzenie ochrony rzemiosła przed tą degradacją, zanikiem tajników i umiejętności pokoleniowych, likwidacji, dyskryminacji rzemieślników i ich rodzin na różnych płaszczyznach, a tym samym o ochronę wiedzy, której nie ma w podręcznikach. Zdaniem Prezesa Napierały konieczne jest objęcie mistrzów szkolących Kartą Nauczyciela oraz zrównanie uprawnień mistrza szkolącego z uprawnieniami instruktora praktycznej nauki zawodu w szkole.

W pierwszym dniu wystąpił również Dyrektor Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy Piotr Krzyżaniak , który omówił m.in. zmiany w klasyfikacji zawodów i podstawach programowych oraz bardzo ważną dla środowiska rzemieślniczego kwestię dotowania szkół branżowych II stopnia.

W drugim dniu obrad Pani Małgorzata Skwarek-Kołtunowicz z Wydziału Postępowań Administracyjnych CEIDG Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, omówiła pakiet pięciu ustaw tzw. Konstytucji Biznesu oraz zastanawiała się czy organizacje pracodawców mogą stać się partnerami administracji publicznej w nowych obszarach. Zwróciła także uwagę, że Związek Rzemiosła Polskiego popiera działania dążące do tego, aby wpis do CEIDG zawierał informacje o kwalifikacjach, uprawnieniach danego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w określonej branży.

Pani Agata Lutowprzedstawiła zmiany w podatkach dochodowych (obniżony CIT) i innych regulacjach w kontekście reformy systemu podatkowego i ubezpieczeń społecznych. Omówiła m.in. nowe ulgi w ZUS dla najmniejszych przedsiębiorców, zmiany w podatku PIT, nowe zasady rozliczania kosztów używania samochodów osobowych, projekt nowej Ordynacji Podatkowej oraz wytyczne w zakresie kontroli podatkowych.

Spotkanie opłatkowe w Gorzowie Wlkp.

W dniu 19 grudnia. w siedzibie Izby Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp., odbyło się spotkanie opłatkowe na którym krótko podsumowano pracę samorządu rzemieślniczego w roku bieżącym i wręczono zasłużonym działaczom odznaczenia:

ZASŁUŻONY DLA IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDIĘBIORCÓW W GORZOWIE WLKP.”

Odznaczenie to otrzymał wraz z innymi działaczami samorządów rzemieślniczych starszy cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Skwierzynie Włodzimierz Idzior.

 

Opracował W. Idzior