ZAWIADOMIENIE O IV SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

22.12.2018

 Z A W I A D O M I E N I E

 

 

 

Informuję, że w dniu  27 grudnia  2018 r. o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie odbędzie się IV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie  z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 15 lat oraz odstąpienie  od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Skwierzyna.
  4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia  prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych  stanowiących własność  Gminy Skwierzyna.
  5. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 

    Przewodniczący Rady Miejskiej

          (-) Zygmunt Kadłubiski

 

 

 

 Projekty uchwał dostępne TUTAJ