BURMISTRZ SKWIERZYNY ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA BUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TRZEBISZEWIE

07.12.2018

Burmistrz Skwierzyny ogłasza przetarg nieograniczony na budowę świetlicy wiejskiej w Trzebiszewie.

Zainteresowanych zapraszamy na stronię internetową www.bip.skwierzyna.pl do zakładki „zamówienia publiczne”, gdzie można zapoznać się ze szczegółową specyfikacją zadania oraz pobrać niezbędne dokumenty. Telefon kontaktowy: 95 721 65 29.

Oferty należy składać do 21 grudnia 2018 roku do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, ul. Rynek 1, 66 - 440 Skwierzyna.