NOWA SIŁOWNIA PLENEROWA NA OSIEDLU OLSZYNKI W SKWIERZYNIE JUŻ DOSTĘPNA

20.11.2018

Na Osiedlu Olszynki w Skwierzynie można już korzystać z w pełni wyposażonej siłowni zewnętrznej, która dofinansowana została w ramach Programu „Lubuskie siłownie pod chmurką” na 2018 rok.

Na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego wpłynęły łącznie 24 wnioski. Gmina Skwierzyna znalazła się wśród 6 gmin, którym przyznano dofinansowanie.

Przedsięwzięcie polegało na wykonaniu siłowni plenerowej zgodnie z założeniami określonymi w Programie:

- wyrównano teren pod siłownię zewnętrzną - wyłożono kostkę typu polbruk,

- posadowiono osiem urządzeń do ćwiczeń (wykonanych z bezpiecznych i trwałych materiałów) o zróżnicowanych funkcjach dających możliwość rozwijania umiejętności psychoruchowych:

1. Wycisk ręczny,

2. Wioślarz,

3. Twister,

4. Orbitrek,

5. Wahadło,

6. Biegacz,

7. Podciąg górny,

8. Prasa nożna.

- wyposażono obiekt w elementy pomocnicze, tworzące strefę wypoczynku i komunikacji:

1. Dwie ławki z oparciami,

2. Dwa kosze na śmieci.

- postawiono tablicę informacyjno - promocyjną, zawierającą regulamin korzystania z siłowni i informację o współfinansowaniu.

Kwota dofinansowania: 14.500,00 zł

Koszt całkowity: 46.517,63 zł