POSTANOWIENIE KOMISTARZA WYBORCZEGO W GORZOWIE WLKP W SPRAWIE ZWOŁANIA PIERWSZEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

14.11.2018

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie WLKP. w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie kadencji 2018-2023 na dzień 21 listopada 2018 r. o godzinie 12, w sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie