OGŁOSZENIE NR 17/2018 O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

09.11.2018

Informujemy, że ogłoszono przetarg nr 17/2018 na sprzedaż na własność nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Skwierzyna.

Gmina Skwierzyna oferuje do sprzedaży następujące nieruchomości:

1)      niezabudowane działki gruntu nr: 402 o pow. 1054m2, 403 o pow. 978m2 i 404 o pow. 857m2, położone w obrębie 2 Skwierzyna, przeznaczone zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej,  

2)      niezabudowaną działkę gruntu Nr 73/11 o pow. 1.083m2, położoną w obrębie 5 Świniary, Gmina Skwierzyna,

3)      niezabudowane działki gruntu Nr 257/4 o pow. 1.511m2 i 257/5 o pow. 1.652m2, położone w obrębie 1 Gościnowo, Gmina Skwierzyna.

Przetarg na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy ul. Rynek 1 w dniu 12 grudnia 2018r. o godz. 10:00.

Wadium należy wpłacić do 6 grudnia 2018r. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

-Ogłoszenie o przetargu

-Regulamin Przetargu

- Mapa

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie pok. 10, tel. 95 7216533 i 95 7216536.