ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE: POWIEDZ YES, KLIKNIJ ENTER!

24.10.2018

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała zaprasza do udziału w projekcie Powiedz YES, kliknij ENTER!

Kto może być Uczestnikiem projektu? Uczestnikiem projektu może być jedynie osoba spełniająca łącznie poniższe kryteria uczestnictwa:
•    jest w wieku 25-64 lata,
•    pozostaje bez zatrudnienia/pracuje/uczy się/zamieszkuje na terenie województwa lubuskiego – zgodnie z Kodeksem Cywilnym,
•    zgłasza z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz chęć podniesienia swoich umiejętności, wiedzy i kompetencji w zakresie języków obcych i ICT,
•    przeszła pozytywnie proces rekrutacji i została zakwalifikowana do udziału w projekcie.

Warto dodać, iż na etapie rekrutacji dodatkowe punkty otrzyma osoba, które wpisuje się co najmniej do jednej z poniższych grup:
•    osoba w wieku powyżej 50 roku życia,
•    osoba o niskich kwalifikacjach tj. do ISCED 3 włącznie,
•    osoba zamieszkująca tereny obszaru wiejskiego,
•    osoba zamieszkująca teren powiatu: Krosno Odrzańskie, Międzyrzecz, Nowa Sól, Wschowa, Zagań,
•    osoba z niepełnosprawnością,
•    osoba pozostająca bez zatrudnienia.
 

W ramach ww. projektu oferujemy bezpłatne kursy w zakresie kompetencji językowych i w zakresie kompetencji komputerowych. W ramach każdego kursu zapewnia się uczestnikom, m.in. podręczniki i materiały szkoleniowe zgodne z programem kursu. Rekrutacja trwa! Udział w projekcie jest bezpłatny. W celu uzyskania szczegółów zachęcamy do kontaktu z Nami: 886 468 299, mail: a [dot] napieralaatdoradztwobiznesowe [dot] eu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020.