UCZNIOWIE ZST IM. ST. LEMA NA PRAKTYKACH W GRECJI

18.10.2018

W dniach 30 września - 12 października 2018 trzydziestu dwóch  uczniów z naszej Szkoły, kształcących się w zawodach:  technik hotelarstwa, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych oraz technik spedytor i technik logistyk, odbyło dwutygodniowe praktyki zawodowe w Grecji. Możliwe to było dzięki projektowi„Europejskie staże na drodze ku sukcesom zawodowym uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Lema w Skwierzynie" o numerze 2018-1-PL01-KA102-049454, ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Zagraniczne staże wzbogaciły naszą młodzież o nowe doświadczenia  i umiejętności zawodowe. Stażyści  dowiedzieli  się  również jak  wygląda praca w dużych greckich zakładach z branży mechanicznej, hotelarskiej i transportowo- logistycznej. Poznali praktyczny wymiar zawodu na poziomie krajowym i europejskim, do wykonywania którego będą uprawnieni po ukończeniu kształcenia zawodowego.

Uczniowie oprócz pracy mieli też czas na odpoczynek. W czasie wolnym grecki organizator stażu oraz opiekunowie zapewniali wiele atrakcji m.in. gry językowe, naukę tańców greckich oraz inne animacje. Największą jednak atrakcją były weekendowe wycieczki w ramach programu kulturowego: rejs statkiem na wyspę Skiathos oraz Meteory. Młodzież odwiedziła także lokalne przedsiębiorstwa produkujące oliwę, greckie sery oraz greckie wina. Poznali  dokładny proces produkcji tamtejszych wyrobów, skład i metody przechowywania.

Przed wyjazdem na praktyki uczniowie wzięli udział w  zajęciach językowych oraz poznali kulturę grecką, dzięki czemu mogli czuć się swobodniej w czasie praktyk.
Cieszymy się, że dzięki pozyskanym środkom  z Unii Europejskiej, nasza młodzież mogła zdobyć doświadczenie i nowe kompetencje zawodowe. Wyjazdy-takie jak ten - kształcą, integrują i zostawiają wiele niezapomnianych wrażeń.