STARTUJEMY Z PROJEKTEM "WIEDZA+DOTACJA=SUKCES! EDYCJA II"

17.10.2018

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza do udziału w projekcie, skierowanym do osób planujących podjęcie własnej działalności gospodarczej.
Nabór formularzy rekrutacyjnych już w listopadzie!

DLA KOGO?
W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 30+, będące mieszkańcami terenów wiejskich na obszarze powiatów: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego (powiat ziemski) i żagańskiego (w powyższych powiatach - do obszarów wiejskich nie kwalifikują się miejscowości: Żagań, Nowa Sól, Otyń, Gubin).
Kandydat jest zobowiązany złożyć oświadczenie, iż w przeciągu ostatnich 12 m-cy poprzedzających moment przystąpienia do projektu nie prowadził zarejestrowanej działalności gospodarczej oraz dodatkowo – oświadczenie, iż dotychczas nie korzystał ze środków z EFS na podjęcie działalności gospodarczej.
Ponadto, kandydat musi  spełnić co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
- posiada orzeczenie o niepełnosprawności;
- jest kobietą;
- jest osobą długotrwale bezrobotną (czyli osobą, która w okresie ostatnich dwóch lat pozostawała w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez minimum 12 miesięcy);
- jest osobą o niskich kwalifikacjach (czyli osobą mającą co najwyżej wykształcenie średnie, tj. ukończoną szkołę: liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadniczą szkołę zawodową);
- jest osobą w wieku 50+.

CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ UCZESTNIKOM PROJEKTU?
1. Wsparcie merytoryczne:
- szkolenia z tematyki: ABC Przedsiębiorczości, Tworzenie Biznes Planu, Księgowość i Kadry, Reklama i Marketing;
- wsparcie doradczo – szkoleniowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej;
2. Wsparcie finansowe, w formie:
- bezzwrotnej dotacji w kwocie 24.000 zł;
- wsparcia pomostowego finansowego w kwocie 1.300 zł/m-c, przez okres nawet do 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

OD KIEDY BĘDZIE REALIZOWANE WSPARCIE?
Projekt będzie realizowany w okresie październik 2018 – kwiecień 2020. Nabór uczestników odbędzie się w okresie 5-23 listopada 2018 r.

GDZIE UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE?
Zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami:
Zielona Góra – ul. Chopina 14, tel. (68) 329 78 42
e-mail:  agencjaatregion [dot] zgora [dot] pl

Gorzów Wlkp. – ul. Kazimierza Wielkiego 1, tel. (95) 739 03 16
e-mail: k [dot] szwajkowskaatregion [dot] zgora [dot] pl

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.region.zgora.pl