OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

31.03.2017

We wtorek 28 marca 2017 r. roku o godzinie 8:30 w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie zostały przeprowadzone eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Organizatorem konkursu był Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Skwierzynie. Uczestników powitał Zastępca Burmistrza Skwierzyny Pan Wojciech Kowalewski.

 W turnieju uczestniczyli uczniowie szkół z  terenu Gminy Skwierzyna podzieleni na trzy  grupy wiekowe: szkoły podstawowe, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Turniej przeprowadzony został w formie dwuetapowej: pierwszy test składający się z 30 pytań; drugi to część ustna, do której zakwalifikowało się po pięcioro uczestników z największą ilością punktów zdobytych w teście. Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwała komisja w składzie:

 1. Przewodniczący – st. kpt. Dariusz Surma z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu;
 2. Sekretarz – Marcin Sosnowski;
 3. Członek – Michał Kowalewski;
 4. Członek – Grzegorz Mrowicki.

W przerwie pomiędzy pisemną częścią eliminacji a częścią ustną, uczestnicy Turnieju mogli obejrzeć wyposażenie samochodu pożarniczego będącego na wyposażeniu jednostki OSP w Skwierzynie. 

Z każdej grupy wiekowej po trzy osoby z najlepszymi wynikami z części ustnej wywalczyły udział w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, które odbędą się w Międzyrzeczu w dniu 7 kwietnia 2017 roku. Oto zwycięzcy poszczególnych grup: 

I grupa wiekowa – uczniowie szkół podstawowych:

 1. Natalia Zapolska;
 2. Aleksander Thiele;
 3. Anna Dębicka; 

II grupa wiekowa – uczniowie gimnazjum

 1. Kamil Kamiński;
 2. Joanna Malinowska;
 3. Paweł Szydełko; 

III grupa wiekowa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

 1. Arkadiusz Gurzyński;
 2. Daniel Szuszczyński;
 3. Marika Krugiołka.

 Na zakończenie uczestnikom turnieju zostały wręczone  pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

Wszystkim zwycięzcom, którzy zakwalifikowali się do udziału w eliminacjach powiatowych, serdecznie gratulujemy i  życzymy dalszych sukcesów.