OGŁOSZENIE NR 15/2018 O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

16.10.2018

Informujemy, że ogłoszono przetarg nr 15/2018 na sprzedaż na własność nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Skwierzyna.

Gmina Skwierzyna oferuje do sprzedaży niezabudowane działki nr 537/6 o pow. 1,1901ha, nr 537/7 o pow. 1,2564ha i nr 537/8 o pow. 1,1377ha,  zlokalizowane w obrębie 3 Skwierzyna przy ul.Międzyrzeckiej, przeznaczone pod teren zabudowy usługowo-produkcyjnej, wchodzące w skład Regionalnego Parku Przemysłowego w Skwierzynie, który został włączony w obręb Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej [oferta inwestycyjna_strefa]

Przetarg na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy ul. Rynek 1 w dniu 21 listopada 2018r. o godz. 10:00.

Wadium należy wpłacić do 15 listopada 2018r. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

-Ogłoszenie o przetargu

-Regulamin Przetargu

- Mapa

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie pok. 10, tel. 95 7216533 i 95 7216536.