BALTIC PIPE - BADANIA GEOLOGICZNE GAZOCIĄG GOLENIÓW - LWÓWEK

08.10.2018

  ZAWIADOMIENIE     

W związku z projektowanym w ramach zadania pn.: ,,Budowa gazociągu Goleniów – Lwówek DN1000” gazociągiem wysokiego ciśnienia, o średnicy 1000 mm, relacji Goleniów – Lwówek, informujemy, iż w najbliższych miesiącach Projektant rozpocznie prace związane z przeprowadzeniem badań podłoża gruntowego (prace geologiczne).

Przed rozpoczęciem prac terenowych (odwiertów), od miesiąca października br. Projektant będzie prowadził z właścicielami nieruchomości uzgodnienia w zakresie udostępnienia danej nieruchomości
na przeprowadzenie wymaganych przepisami prawa badań. Planowany jest bezpośredni kontakt
z właścicielem nieruchomości na której zlokalizowano otwory badawcze.

W przypadku Gminy Skwierzyna otwory badawcze będą realizowane w obrębach: Trzebiszewo, Skwierzyna 2, Skwierzyna 3 w sąsiedztwie istniejących gazociągów o średnicy DN500
i DN700.

Kontakt z Geologiem: tel. 724 704 320

Kontakt do Biura Projektowego: 693 188 388 lub (12) 639 13 81; e-mail: marcin [dot] gubalaatmggp [dot] com [dot] pl

 

Więcej informacji o projekcie Baltic Pipe jest na stronie: www.baltic-pipe.pl

  

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor.
 Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w tej publikacji