RENATA ŚLIWIŃSKA DOCENIONA PRZEZ MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI

05.10.2018

Skwierzynianka Renata Śliwińska decyzją Ministra Sportu i Turystyki została objęta programem Team 100, który wspiera polskich medalistów zdobywających czołowe miejsca na międzynarodowych wydarzeniach sportowych.

Team 100 jest programem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiej Fundacji Narodowej, realizowanym we współpracy z Instytutem Sportu – Państwowym Instytutem Badawczym. Główny cel projektu to wsparcie młodych, polskich i perspektywicznych sportowców, członków kadr narodowych w dyscyplinach olimpijskich, którym oprócz szkolenia związkowego jest zapewniana dodatkowa, indywidualna ścieżka finansowania.

Beneficjenci objęci programem w każdym roku otrzymują wsparcie, dzięki któremu refundują np. opiekę lekarską, suplementację, zakup sprzętu, studia, wynajem mieszkania. Dzięki wsparciu finansowemu Polskiej Fundacji Narodowej sportowcy mają możliwość m.in. połączenia kariery sportowej z edukacją i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Trenerem Renaty Śliwińskiej jest Zbigniew Lewkowicz.

Serdecznie gratulujemy.