OGŁOSZENIE O PUBLICZNYM LOSOWANIU MIEJSC HANDLOWYCH PRZED CMENTARZEM KOMUNALNYM W SKWIERZYNIE W OKRESIE „WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH” W ROKU 2018

02.10.2018

W dniu 3 października 2018 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie o godz. 16.00 odbędzie się publiczne losowanie miejsc handlowych przed cmentarzem komunalnym w Skwierzynie w okresie „Wszystkich Świętych” w roku 2018.

W losowaniu będą brały udział wnioski złożone w terminie od 11 do 30 września 2018 r.
Liczba miejsc dostępnych przed cmentarzem komunalnym w Skwierzynie: 20
Liczba miejsc biorących udział w losowaniu: 13

Zasady losowania:

1)    karta z nazwiskiem i imieniem wnioskodawcy w zaklejonej kopercie zostanie umieszczona w pierwszym pojemniku do losowania
2)    numer miejsca handlowego w zaklejonej kopercie zostanie umieszczony w drugim pojemniku do losowania
3)    osoba wskazana przez wnioskodawców dokona jednoczesnego losowania z dwóch pojemników.

Z przeprowadzonego losowania sporządzony zostanie protokół.