OGŁOSZENIE NR 14/2018 O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

02.10.2018

Informujemy, że ogłoszono przetarg nr 14/2018 na sprzedaż na własność nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Skwierzyna.

Gmina Skwierzyna oferuje do sprzedaży następujące nieruchomości:

-       niezabudowane działki nr: 73/4 o pow. 1.020m2, 73/7 o pow. 1.008m2, 73/9 o pow. 1.096m2, 73/13 o pow. 1.541m2, 73/14 o pow. 1.346m2, 74/15 o pow. 1.115m2, 74/18 o pow. 1.085m2, 74/19 o pow. 1.098m2 i 74/20 o pow. 1.125m2, zlokalizowane w obrębie 5 Świniary, Gmina Skwierzyna,

-       niezabudowane działki nr 424 o pow. 605m2 i 426 o pow. 762m2, zlokalizowane w obrębie 2 Skwierzyna, przeznaczone pod teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Przetarg na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy ul. Rynek 1 w dniu 9 listopada 2018r. o godz. 10:00.

Wadium należy wnieść do 5 listopada 2018r. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

- Ogłoszenie o przetargu

- Regulamin Przetargu

- Mapy terenu

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie pok. 10, tel. 95 7216533 i 95 7216536.