PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym w COVID-19 do odwołania zawiesza się udzielanie nieodpłatnych porad prawnych/poradnictwa obywatelskiego osobiście we wszystkich punktach.

Porady można uzyskać za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail).
 
Więcej informacji w KOMUNIKACIE znajdziecie Państwo TUTAJ.
 
WNIOSEK do pobrania TUTAJ.
 

Od dnia 1 stycznia 2016 r. Powiat Międzyrzecki realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

W Powiecie Międzyrzeckim działają 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

W Międzyrzeczu punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji, który mieści się w budynku Starostwa Powiatowego, przy ul. Przemysłowej 2, pok. nr 13, telefon kontaktowy czynny jest w godzinach pracy prawników: 95-742-84-67, e-mail: npp [dot] miedzyrzeczatpowiat-miedzyrzecki [dot] pl,

poniedziałek w godz. 12:00 - 16:00

wtorek w godz. 10:00 - 14:00

środa w godz. 9:00 - 13:00

czwartek w godz. 8:30 - 12:30

piątek w godz. 12:00 - 16:00

oraz punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej, mający lokalizację w dwóch miejscach:

Skwierzyna w budynku Zakładu Usług Komunalnych, przy ul. Chrobrego 5, pok. 9 czynny w następujących dniach i godzinach:

poniedziałek w godz. 15:00 - 19:00

wtorek w godz. 15:00 - 19:00

piątek w godz. 15:00 - 19:00

Telefon kontaktowy czynny w godzinach pracy prawnika: 784 121 444, email: npp [dot] skwierzynaatpowiat-miedzyrzecki [dot] pl.

Trzciel Plac Zjednoczenia Narodowego 9 czynny w następujących dniach i godzinach:

środa w godz. 14:00 - 18:00

czwartek w godz. 14:00 - 18:00

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pomoc przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba taka przed uzyskaniem pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej. Osoby uprawnione mogą wcześniej umówić termin wizyty w danym punkcie pod numerem telefonu 95-742-84-10 lub adresem poczty elektronicznej sekretariatatpowiat-miedzyrzecki [dot] pl w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu.

Pomoc prawna polega na:

- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,

- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,

- sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postepowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w postepowaniu sądowo-administracyjnym,

- sporządzeniu projektu pisma o zwolnieniu od kosztów sądowych lub o ustanowieniu pełnomocnika z urzędu

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Więcej o pomocy prawnej na stronie www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

W 2020 roku punkt nieodpłatnej pomocy prawnej został powierzony do prowadzenia Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności Obywatelskiej „CIVIS SUM” z siedzibą w Zielonej Górze, al. Niepodległości 7a/2.

Karta informacyjna - ULOTKA

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa