FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:LUBUSKA AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

01.10.2018

Fundacja Rozwoju Społeczno- Gospodarczego serdecznie zaprasza do udziału w projekcie Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych. Projekt kierowany jest do osób, zamieszkujących obszar województwa lubuskiego chcących podnieść swoje umiejętności, wiedzę  i kompetencje w zakresie języków obcych  i kompetencji cyfrowych.

Do udziału zapraszamy osoby:
•    w wieku 25 - 64 r.ż. (w wieku aktywności zawodowej),
•    osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem nie wyższym niż poziom 3 ISCED)
•    osoby zamieszkujące obszar wiejski

W ramach projektu realizowane będą bezpłatne szkolenia:
•    Kurs języka angielskiego, niemieckiego  i francuskiego (moduł 60 h),
•    Kurs komputerowy  (moduł 90 h).

Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe i edukacyjne, certyfikaty potwierdzające nabyte kwalifikacje/kompetencje.
Więcej informacji otrzymasz pod nr tel. 886 468 299  lub e-mail. a [dot] napieralaatfundacjarozwoju [dot] org

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020.