UMOWA NA MODERNIZACJĘ I DOPOSAŻENIE CKP PODPISANA

28.09.2018

27 września 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie została podpisana umowa na realizację projektu „Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna poprzez doposażenie i modernizację Zespołu Szkół Technicznych w Skwierzynie”.

Umowę ze strony Gminy podpisał Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia oraz Skarbnik - Agnieszka Laszczak, zaś ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych - Marek Kamiński. W spotkaniu uczestniczył także Starosta Słubicki - Marcin Jabłoński.

W ramach zadania planuje się ponieść wydatki na wykonanie remontu pracowni spawalni oraz zakup wyposażenia, sprzętu dydaktycznego, pomocy optymalizujących proces kształcenia zawodowego szczególnie w zawodach: Technik mechanik, Technik pojazdów samochodowych, Kierowca mechanik, Mechanik pojazdów samochodowych.

Kwota dofinansowania: 590.094,48 zł.

Wartość całkowita projektu: 785 894,33 zł.

Łączna kwota przeznaczona na szkolnictwo zawodowe wynosi ponad 6 mln zł.