WICEPREMIER RP Z WIZYTĄ W SKWIERZYNIE

28.09.2018

27 września Gminę Skwierzyna odwiedził Wicepremier RP, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Jarosław Gowin.

Podczas wizyty Wicepremier spotkał się z Burmistrzem Skwierzyny - Lesławem Hołownią oraz mieszkańcami. Rozmawiano o bieżących sprawach skwierzyńskiego samorządu i planach na najbliższe lata. Burmistrz poruszył także sprawę przywrócenia korony do herbu miasta oraz remontu kościoła św. Mikołaja.