STAROSTA SŁUBICKI Z WIZYTĄ U BURMISTRZA SKWIERZYNY

28.09.2018

W Urzędzie Miejskim w Skwierzynie odbyło się spotkanie Burmistrza Skwierzyny - Lesława Hołowni ze Starostą Powiatu Słubickiego - Marcinem Jabłońskim.

Podczas spotkania Panowie wymienili się doświadczeniami związanymi z kształceniem zawodowym ponieważ w obu samorządach są realizowane projekty w tym zakresie. Obecny na spotkaniu był również Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych UMWL - Marek Kamiński, który w imieniu Urzędu Marszałkowskiego (Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020) sprawuje bezpośrednią opiekę nad projektami realizowanymi przez Powiat Słubicki i Gminę Skwierzyna.

Następnie Burmistrz Skwierzyny zaprosił gości do obejrzenia nowopowstałego Pomnika Pamięci w Parku Konstytucji 3, Maja oraz pokazał nowowyremontowane Przedszkole Integracyjne, które zostało przeniesione do segmentu „D” Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie.