NOWA SPÓŁKA - ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

21.09.2018

W dniu 11 września 2018 roku na wniosek Burmistrza Skwierzyny - Lesława Hołowni nastąpiło połączenie spółek Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Skwierzynie i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skwierzynie.

W wyniku fuzji nowa spółka funkcjonować będzie pod nazwą Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Skwierzynie.

Informujemy, iż Zakład Usług Komunalnych przejmuje wszystkie obowiązki dotychczasowych podmiotów. Wszyscy odbiorcy poprzednich spółek zostaną niezwłocznie o tym fakcie powiadomieni.

Prezesem Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Skwierzynie został Tomasz Reszel.

W skład Rady Nadzorczej nowopowstałej spółki powołani zostali:

- Wiesław Melcer - Przewodniczący

-  Andrzej Wojciechowski - Członek

- Kazimierz Dechnik - Członek